Sunday, April 5, 2015

2015 Turumba sa Birhen Piyestang Lupi Schedule of Activities

 
Obtained these details from a poster inside the San Pablo Cathedral. Retyping the details here for your reference, dear reader.

“Ang Simbahan ng San Pedro Garavito ng Alcantara na siya ring Pang-Diyosesis na Dambana ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay pinagkalooban ng natatanging pakiki-relasyon ng Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma.

Ang “Special Spiritual Bond of Affinity” na kung saan ang sino mang mananampalataya ay tatanggap ng plenary indulhensya sa tuwing dadalo kayo sa Kapistahan ng Birhen o pagpunta ng maramihang pilgrimage na ang layunin ay pagdedebosyon. Pinagkaloob ito sa Roma noong ika-18 ng Hunyo 2014.

Sa tuwing araw ng Biyernes sa buong isang taon ay mayroong banal na misa sa ganap ng ika-6:30 ng umaga kasunod ang pagpapahid ng banal na langis ng Mahal na Birhen ng Turumba.

Taon-taon ay ginugunita sa Pakil ang mahimalang pagkakatagpo sa nakakwadrong larawan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba noong ika-15 ng Setyembre, 1788 sa Lawa ng Laguna.

Ang Eukaristiya ay buhay, lakas, at gabay ng pamilya kasam ang Birheng Maria.

Rev. Fr. Mario P. Rivera”

   
  


Unang Lupi | Biyernes de Dolores (Marso 27)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / 9:30 am / procession

Ikalawang Lupi | Piyestang Martes (Abril 7)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / 9:30 am / procession

Ante-Bisperas (Abril 13)
Oras ng misa: 6:30 am / 5:30 pm

Bisperas (April 14)
Oras ng misa: 6:30 am / 4 pm / 5:30 pm

Ikatlong Lupi | Miyerkules Piyestang Biatiko (Abril 15)
Oras ng misa: 4 am / 5 am / 6 am / 7 am / 8 am / 9 am / 10 am procession

Ikaapat na Lupi | Piyestang Biyernes (Abril 24)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / 9:30 am / procession

Ikalimang Lupi | Piyestang Linggo (Mayo 3)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / 9:30 am / procession

Natatanging Lupi Fiesta Pakileña (Mayo 12)
Oras ng misa: 8:30 am / procession

Ikaanim na Lupi | Piyestang Pag-akyat (Mayo 15)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / 9:30 am / procession

IkapitongLupi | Piyestang Pagpanaog (Mayo 24)
Oras ng misa: 6:30 am / 8 am / procession / 4 pm

Ahunan sa Ping-as (Mayo 30)
Oras ng misa: 10 am

Piyestang Inang Matulungin (Hunyo 20)
Oras ng misa: 7:30 am / 9 am / procession

Piyesta Laguenyos (Hulyo 11)
Oras ng misa: 7:30 am / 9 am / procession

Piyestang Pag-akyat sa Langit kay Maria (Agosto 5)
Oras ng misa: 7:30 am / 9 am / procession

Piyestang Domingo de Dolor (Setyembre 15)
Oras ng misa: 6:30 am / 8:30 am / 9:30 am / procession / 4 pm
 

No comments:

Post a Comment