Tuesday, December 16, 2014

Bayanihan sa Katedral: A Call for Help for the Renovation and Preservation of San Pablo Cathedral, San Pablo City, Laguna


The San Pablo Cathedral (Saint Paul the First Hermit Cathedral) seems to be a beacon in the center of the city, towering amidst the buzzing city that promises to be more urbanized in the coming years. And as the years passed by, it stands prone to the changes of its surroundings. Now the cathedral administration thought it high time to preserve the said cathedral for the coming years. 

The makeover of the cathedral already started in 2011 (see my post 'Gradual Makeovers of San Pablo City Cathedral' here) with the removal of some of the monuments outside to give way to a wider parking space. But it seemed now that it was part of a larger move to give the cathedral area its original look. A recent removal of the canopy attached a few years back to the church façade is evidence to that (see my post The Upcoming Renovation of the San Pablo Cathedral Grounds and Patio  here). 

As they continue with this restoration, a simply request is being sent out to the residents of San Pablo as well as to the other people. This call, I believe, goes beyond religious reasons and should be seen as grounded on cultural and historical considerations as well.


Found below is the message placed outside the cathedral façade:

Nagmula sa isang simbahang kahoy noong 1590, nabuo ang isang matibay at matayog na simbahang yari sa bato at tisa noong 1754.

Ngayong 2014, makalipas ang tatlong daang taon (300 years), ang ating Katedral ay patuloy na kumukupkop at nagbibigay proteksiyon at bubong sa libu-libong maninimba sa Lungsod ng San Pablo.

Ito ay isang Heritage Church sa Pilipinas.

Ito ang Mother Church ng Diosesis ng San Pablo at pinakamahalagang simbahan sa buong Laguna.

Kaya karapat-dapat lamang na panatilihing matibay, malinis, at ligtas ang Katedral para sa lahat at sa mga susunod pang henerasyon.

Ito na ang tamang panahon ng Preservation at Restoration ng yamang ito ng ating simbahan at bayan.

Hindi lingid sa ating kaalaman ang epekto ng climate change sa ating pamumuhay; mas mainit ang panahon at mas malakas ang mga ulan at bagyo.

Handa ba ang istraktura ng ating Katedral sa mga pagbabagong ito?

Ayon sa isang pagsusuri ng mga dalubhasa, may mga depekto sa istraktura ng ating Katedral, tulad ng pagbalot ng semento sa harap ng simbahan Cathedral Facade. 
Hindi nakahihinga ang tisa sa loob at nabababad sa tubig, isang dahilan upang ito ay mabilis humina at mapulbos. Ang tamang solusyon dito ay tuklapin ang mga semento at ibalik ang original na materyal na ginamit noong ikalabingwalong siglo - ang lime o calcium oxide na magdidikit at magpapatibay muli sa mga tisa at bato.

Sa tulong ng Escuela Taller, isang grupo na binuo sa pamahaalaan ng Espanya upang iwasto ang preservation ng mga Spanish Colonial Churches sa Latin America at Pilipinas, sisimulan natin ang malawakang pag-aayos ng ating Katedral. Sinangguni rin ang National Historical Commission tungkol sa proyektong ito.

Lubhang mahalaga ang gawaing ito para sa ating lahat. 
Nasa ating mga kamay ang pangangalaga ng ating Katedral.

Kung tayong lahat ay bukas palad na tutulong at makikibalikat sa bayanihang ito, sa biyaya ng Diyos, ang lahat ay matutupad at magaganap.

Suportahan natin ang ating simbahan.
Maging kabilang.

Ipaabot ang inyong donasyon sa tanggapan ng ating Katedral. 


If you think and feel that you can help, you can participate in the “Be a Companion of Saint Paul the First Hermit” project, a family pledge of 500 pesos monthly for the 50th anniversary of the canonical erection of the Diocese of San Pablo. The restoration of the cathedral is being done in coordination with the Parish Finance Committee and the Escuela Taller de Filipinas, Inc.

No comments:

Post a Comment